CERN - jak to celé funguje

CERN - Evropská organizace pro jaderný výzkum je jednou z nejvýznamnějších světových fyzikálních institucí (základní informace najdete také na Wikipedii). Sídlí ve švýcerské Ženevě, a tam také provozuje v tuto chvíli největší urychlovač částic na světě LHC.

Vzhledem k tomu, že díky kolegovi Jaroslavovi Reichlovi mám už po několikáté příležitost tuto instituci s našimi studenty navštívit, rozhodl jsem se vystavit několik materiálů, které by studentům mohly pomoci se lépe orientovat v tom, jak největší stroj světa LHC a jeho přidružené systémy vlastně fungují. Většina zde vystavených obrazových materiálů je převzata z webů CERNu a pouze doplněna o české popisy a komentáře.

Pokud by se komukoliv zdálo, že některý takto vystavený materiál narušuje něčí autorská práva, prosím, aby mi to neprodleně oznámil mailem, materiál v takovém případě ihned odstraním.