LHC - stavový diagram jednotlivých fází urychlování

Urychlovač LHC je velmi složitý stroj skládající se ze dvou kruhových drah jejichž přímou součástí jsou místa pro kolize, sekce pro injektáž částic, čistící sekce, urychlovací sekce, tlumící sekce a obloukové sekce. To vše se skládá z obrovského množství různých systémů zajišťujících jak samotné urychlování částic, tak jejich udržení ve stabilním stavu, měření různých parametrů svazku, bezpečné utlumení v případě poruch atd.

Urychlovač je navržen pro dva typy částic a dá se v něm v širokém rozmezí regulovat jejich energie i intenzita svazku (daná množstvím částic, které obíhají). Veškeré parametry stroje je nutno dodržet s extrémní přesností, proto každému urychlování musí předcházet řada přípravných fází, během kterých se vše pečlivě dolaďuje. Celý stroj proto pracuje v cyklech (jejich časování se odvozuje od momentu, kdy dochází k začátku urychlování).

Průběh typického cyklu je dobře vidět například na grafu vyjadřujícím závislost proudu hlavními supravodivými magnety systému na čase (převzato z http://proj-lhc-software-analysis.web.cern.ch/proj-lhc-software-analysis/doc/lhc-op-nominal.doc):

Cyklus urychlovače LHC
Fáze Čas
Ramp Down  ~18 min.
Pre-injection plateau  15 min.
Injection  ~15 min.
Ramp  26 min.
Sqeeze  5 až 10 min.
Fyzika  5 až 15 hodin

 

Podrobnější stavový diagram urychlovače LHC jsem našel na http://meltronx.com/lhc1.html a zde jsem pouze přeložil jeho tooltipy, které se zobrazí najetím myši na jednotlivé stavy.