LHC tunel - point 4 přívody proudu do dipólových magnetů

Takhle to vypadá v místě, kde si elektrony musí obléct pořádný kožich, protože proud přechází z "normálních" měděných vodou chlazených kabelů (to jsou ty černé hadice mizící ve stropě) do supravodivých kabelů na teplotě tekutého hélia.

V těch svislých válcích je umístěna zezhora nejprve důmyslná měděná struktura s co nejlepší elektrickou, ale co nejhorší tepelnou vodivostí. Pod ní následuje sekce z takzvaného teplého supravodiče. Ten pro supravodivost nepotřebuje teploty tekutého hélia, ale stačí i hodnoty o nějakou tu desítku kelvinů výše. Má také výrazně lepší tepelně izolační schopnosti. V nejnižších částech na něj pak už navazují kabely ze standardního studeného supravodiče, které vedou do jednotlivých sekcí magnetů.