LHC tunel - point 4 RF

Pohled na urychlovací dutiny - motor celého urychlovače v pointu 4 LHC.